Απεντομώσεις

Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η ποιότητα των υπηρεσιών και η σωστή επιλογή του χημικού καταπολέμησης και πρωτίστως η πιστοποίηση Γεωπόνου κατά την απεντόμωση και την μυοκτονία, στην ομάδα της «Οικοανάλυσης» έχουμε τον δικό μας υπεύθυνο Επιστήμονα Γεωπόνο, για την πραγματική προστασία του χώρου σας από «ανεπιθύμητους επισκέπτες».

Η «Οικοανάλυση» δραστηριοποιείται και σε εφαρμογές απεντόμωσης & μυοκτονίας σε εταιρείες Υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως υγειονομικά καταστήματα εστίασης, ξενοδοχειακές μονάδες, χώροι ευεξίας και λοιπές επιχειρήσεις που χρειάζονται τις υπηρεσίες μας (γραφεία, ιατρεία, βιβλιοπωλεία, χώροι συνάθροισης κοινού κ.α.).

Ο υπ. Επιστήμονας Γεωπόνος της εταιρείας μας είναι διαθέσιμος να σας ενημερώσει για τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος Απεντομώσεων και Μυοκτονιών της «Οικοανάλυσης» και να διευθετήσει οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί με ξενιστές στο χώρο σας.

Αρχικό μέλημα της εταιρείας μας είναι η καταγραφή του προβλήματος και ο προγραμματισμός εξατομικευμένου πλάνου εφαρμογών σύμφωνο με τις απαιτήσεις του κάθε χώρου.

Τα χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι αδειοδοτημένα, εγκεκριμένα και εξειδικευμένα για κατοικημένους χώρους, για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές επιχειρήσεις. Κάθε φορά επιλέγεται ο απαραίτητος συνδυασμός φαρμάκων βάση των αναγκών του χώρου, του πληθυσμού των ξενιστών και το πλάνο εφαρμογών που θα ορίσει ο υπ. Επιστήμονας Γεωπόνος. Κάθε εφαρμογή με σκευάσματα υγειονομικής σημασίας, μην γνωρίζοντας την ασφαλή και υπεύθυνη εφαρμογή τους, έχουν συνέπειες για την υγεία μας, τα ζώα και το περιβάλλον.

Την εφαρμογή των χημικών στον χώρο σας, την πραγματοποιεί εξειδικευμένος εφαρμοστής υπό την επίβλεψη του υπ. Επιστήμονα Γεωπόνου της εταιρείας μας. Κατά τις εφαρμογές λαμβάνονται όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας και δίνονται οδηγίες στους άμεσα εμπλεκόμενους για τον τρόπο «δράσης» τους πριν και μετά την εφαρμογή.

Η εταιρεία μας συμβαδίζει με την κείμενη νομοθεσία:


 • α. Ν.721/(ΦΕΚ298/Α1977) (Περί ελέγχου και εγκρίσεως κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων) και ειδικότερα εκείνες που καθορίζονται με άρθρα 2 παρ. 1,14 παρ., στ. 29 και 30
 • β. Το άρθρο 4 Β.Δ 374/67 (ΦΕΚ 114/Α/1967) που καθορίζει το ανώτατο όριο της τιμής οξείας τοξικότητας των σκευασμάτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε χώρους αυτούς.
 • γ. Την με αριθ.183897/1-10-1985 Απόφαση του κ. Υπουργού Γεωργίας (Για την καταπολέμηση εντόμων ή τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους).
 • δ. Εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ.205/2001.

Στα πλαίσια της παραπάνω νομοθεσίας έχουμε:


 • ✓ Άδεια Απεντόμωσης
 • ✓ Υπεύθυνο Επιστήμονα Γεωπόνο που επιβλέπει τη διαδικασία της απεντόμωσης & μυοκτονίας
 • ✓ Εκπαιδευμένους εφαρμοστές απεντομώσεων & μυοκτονιών
 • ✓ Οδηγίες προς τους πελάτες και των επιχειρηματίες του υγειονομικού κλάδου για την ασφάλεια των πολιτών σε όλους τους χώρους εφαρμογής
 • ✓ Διαθέσιμες όλες τις εγκρίσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές των χημικών σκευασμάτων
 • ✓ Μέτρα προφύλαξης βάση του εκάστοτε χημικού. Το προσωπικό φέρει ΜΑΠ

Υπηρεσίες Απεντόμωσης & Μυοκτονίας


 1. Απεντόμωση & Μυοκτονία υγειονομικών καταστημάτω σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη - Πλήρης φάκελος υγειονομικών απαιτήσεων

 2. Απεντόμωση & Μυοκτονία ξενοδοχειακών μονάδων, Airbnb και λοιπών υποδομών φιλοξενίας - τουριστικών καταλυμάτων

 3. Απεντόμωση & Μυοκτονία Πολυκατοικιών - Μονοκατοικιών - Διαμερισμάτων

 4. Απεντόμωση & Μυοκτονία Επαγγελματικών χώρων πάσης φύσεως

 5. Απεντόμωση & Μυοκτονία & Απώθηση ξενιστών εξωτερικών χώρων (κουνουποκτονία, σφηκοφωλιές, φιδοαπώθηση, απώθηση περιστεριών κ.α.)

Έντυπο αίτησης προσφοράς για τις παρακάτω υπηρεσίες

Επιλογή Υπηρεσιών Οικοανάλυσης

Επιλέξτε κάποιο πεδίο
Invalid Input

Παρατηρήσεις

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Τι έκταση έχει το κτήριο

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Στοιχεία Επικοινωνίας

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΡΗΤΡΕΣ

Υποχρεώσεις Οικοανάλυσης


 1. Τα μέσα εφαρμογής ανήκουν στην ΟΙΚΟΑΝΑΛΥΣΗ.

 2. Το άτομα του συνεργείου έχουν ασφάλιση ΙΚΑ.

 3. Το συνεργείο αργεί στις επίσημες αργίες.

 

Σύμβαση


 1. Η συνεργασία ξεκινάει με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που περιγράφει τις εργασίες, βασίζεται στην προσφορά των υπηρεσιών και συνυπογράφεται από εμάς και τον εκπρόσωπο της επιχείρησης.

 2. Στη σύμβαση ορίζεται ρήτρα εχεμύθειας προς την εταιρείας σας.

 3. Η εταιρεία μας συμβαδίζει με την αρχή επεξεργασίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 4. Προτείνουμε σύμβαση αορίστου χρόνου.

 5. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να απαλλάξετε την εταιρία από τα καθήκοντα της, απαιτείται σχετική ενημέρωση ένα μήνα πριν από την επόμενη εφαρμογή με γραπτή ενημέρωση.

 6. Σε περίπτωση που η εταιρία αποφασίσει να παραιτηθεί από τα καθήκοντα της, ομοίως πρέπει να ενημερώσει τον πελάτη ένα μήνα πριν την επόμενη εφαρμογή με γραπτή ενημέρωση.